Barha ilerleýän, hemme zady öz içine alýan we durnukly ykdysady ösüşe, doly we önümçilikde meşgul bolmaklyga we hemmeler üçin mynasyp işe ýardam bermek

Görkeziji 8.8.1: Ölüm netijesi bolan we ölüm netijesi bolmadyk önümçilikde şikes alma, jynsyna we migrasiýa statusyna bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 8.8.1 - Ölüm netijesi bolan we ölüm netijesi bolmadyk önümçilikde şikes alma, jynsyna we migrasiýa statusyna bölmek bilen
Wezipe 8.8 - Ähli zähmetkeşleriň, şol sanda zähmetkeş migrantlaryñ, aýratyn hem aýal migrantlaryñ we durnukly işi bolmadyk adamlaryñ zähmet hukuklaryny goramak we olar üçin işiň ygtybarly we howpsuz şertlerini üpjün etmäge ýardam etmek
Maksat 8 - Mynasyp iş we ykdysady ösüş
Gurama Halkara zähmet guramasy (HZG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti