Durnukly ösüş maksatlarynyň görkezijileri

Durnukly Ösüş Maksatnamalarynda dünýä ýüzünde ykdysady ösüşi gazanmak, saglygy goraýşy ýokarlandyrmak we sosial deňligi gazanmak, şol sanda daşky gurşawy gorap saklamak we howanyň üýtgemeginiň öňüni almak boýunça işleriň geçirilmelidigi nygtalýar

Soňky neşirler