Hemmeler üçin arzan, ygtybarly, durnukly we döwrebap energiýa çeşmeleriniň elýeterliligini üpjün etmek

Görkeziji 7.1.2: Ýangyjyñ we tehnoologiýanyñ esasan arassa görnüşlerini peýdalanýan ilatyñ paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 7.1.2 - Ýangyjyñ we tehnoologiýanyñ esasan arassa görnüşlerini peýdalanýan ilatyñ paýy
Wezipe 7.1 - 2030-njy ýyla çenli arzan, ygtybarly we döwrebap energiýa üpjünçiliginiň ählumumy elýeterligini üpjün etmek.
Maksat 7 - Arzan we arassa energiýa
Gurama Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

"Türkmengaz" döwlet konserni