Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Görkeziji 5.b.1: Ykjam telefony bar bolan adamlaryñ paýy, jynsy boýunça bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 5.b.1 - Ykjam telefony bar bolan adamlaryñ paýy, jynsy boýunça bölmek bilen
Wezipe 5.b - Aýallaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmäge ýardam etmek üçin degişli tehnologiýalaryñ, hususan-da, maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyñ peýdalanyşyny işjeňleşdirmek
Maksat 5 - Gender deňligi
Gurama Halkara elektroaragatnaşyk birleşmesi (HEB)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň "Türkmenaragatnaşyk" agentligi