Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Görkeziji 5.3.1: 15 ýaşa çenli we 18 ýaşa çenli nikada duran ýa-da bile ýaşaýan 20-24 ýaşdaky aýallaryň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 5.3.1 - 15 ýaşa çenli we 18 ýaşa çenli nikada duran ýa-da bile ýaşaýan 20-24 ýaşdaky aýallaryň paýy
Wezipe 5.3 - Iş tejribesiniň çaga nikasy, ir we mejbury nikalar we aýalyň jyns organlarynda maýyp ediji operasiýalar ýaly ýaramaz görnüşleriniň ählisini ýok etmek
Maksat 5 - Gender deňligi
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Çagalar gaznasy (ÝUNISEF)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti