Hemmeleri öz içine alýan we adalatly hem-de ýokary hilli bilimi üpjün etmek we hemmeleriň bütin ömrüniň dowamynda okamak mümkinçiligini höweslendirmek

Görkeziji 4.a.1: Şular bilen, ýagny: a) elektrik energiýasy; b) okuw maksatlary üçin Internet hyzmatlar; c) okuw maksatlary üçin kompýuterler; d) maýyp okuwçylar üçin uýgunlaşdyrylan infrastruktura we materiallar; e) agyz suwunyñ binýatlyk çeşmesi; f) aýrybaşgalanan, pes derejede enjamlaşdyrylan hajathanalar; we g) eliñi ýuwmak üçin binýatlyk serişdeler (BSSG başlangyçlarynyñ görkezijileriniñ kesgitlemelerine laýyklykda) üpjün edilen mekdepleriñ paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 4.a.1 - Şular bilen, ýagny: a) elektrik energiýasy; b) okuw maksatlary üçin Internet hyzmatlar; c) okuw maksatlary üçin kompýuterler; d) maýyp okuwçylar üçin uýgunlaşdyrylan infrastruktura we materiallar; e) agyz suwunyñ binýatlyk çeşmesi; f) aýrybaşgalanan, pes derejede enjamlaşdyrylan hajathanalar; we g) eliñi ýuwmak üçin binýatlyk serişdeler (BSSG başlangyçlarynyñ görkezijileriniñ kesgitlemelerine laýyklykda) üpjün edilen mekdepleriñ paýy
Wezipe 4.a - Ähli çagalaryň bähbitlerini, maýyplaryñ aýratyn zerurlyklary we gender jähtini göz öňünde tutýan okuw mekdeplerini döretmek we kämilleşdirmek we hemmeler üçin okuwyň howpsuz, zorluk we durmuş päsgelçilikleri bolmadyk we netijeli gurşawyny üpjün etmek
Maksat 4 - Ýokary hilli bilim
Gurama ÝUNESKO-nyñ Statistika instituty (ÝUNESKO-UIS)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Bilim Ministrligi