Hemmeleri öz içine alýan we adalatly hem-de ýokary hilli bilimi üpjün etmek we hemmeleriň bütin ömrüniň dowamynda okamak mümkinçiligini höweslendirmek

Görkeziji 4.6.1: Şu ýaşdaky ilatyň funksional a) sowatlylygyň we b) matematiki sowatlylygyň belli bir derejesine ýeten bölegi, jynsy boýunça bölmek bilen

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 4.6.1 - Şu ýaşdaky ilatyň funksional a) sowatlylygyň we b) matematiki sowatlylygyň belli bir derejesine ýeten bölegi, jynsy boýunça bölmek bilen
Wezipe 4.6 - 2030-njy ýyla çenli ýaş adamlaryň ählisiniň we uly ýaşly ilatyň köp böleginiň, erkekleriň we aýallaryň okap, ýazyp we hasaplap bilmeklerini üpjün etmek
Maksat 4 - Ýokary hilli bilim
Gurama ÝUNESKO-nyñ Statistika instituty (UNESCO-UIS)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti