Hemmeleri öz içine alýan we adalatly hem-de ýokary hilli bilimi üpjün etmek we hemmeleriň bütin ömrüniň dowamynda okamak mümkinçiligini höweslendirmek

Görkeziji 4.5.1: Deňlik indeksleri (erkekler we aýallar, şäher we oba ýaşaýjylary, maglumatlaryň bolmagyna baglylykda)

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 4.5.1 - Deňlik indeksleri (erkekler we aýallar, şäher we oba ýaşaýjylary, maglumatlaryň bolmagyna baglylykda)
Wezipe 4.5 - 2030-njy ýyla çenli bilim ulgamynda gender deňsizligini ýok etmek we ilatyň ynjyk toparlarynyň, şol sanda maýyplar, ýerli halklaryň wekilleri we ynjyk ýagdaýdaky çagalar üçin bilimiň we hünär tehniki taýýarlygyň ähli derejeleriniñ deň elýeterliligini üpjün etmek
Maksat 4 - Ýokary hilli bilim
Gurama ÝUNESKO-nyñ Statistika instituty
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti