Hemmeleri öz içine alýan we adalatly hem-de ýokary hilli bilimi üpjün etmek we hemmeleriň bütin ömrüniň dowamynda okamak mümkinçiligini höweslendirmek

Görkeziji 4.4.1: Maglumat-kommunikasiýa ulgamynda endikleri bolan ýaşlaryñ/uly ýaşlylaryñ paýy, endikleriñ görnüşine bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 4.4.1 - Maglumat-kommunikasiýa ulgamynda endikleri bolan ýaşlaryñ/uly ýaşlylaryñ paýy, endikleriñ görnüşine bölmek bilen
Wezipe 4.4 - . 2030-njy ýyla çenli işe ýerleşmek, mynasyp iş tapmak we telekeçilik işi bilen meşgullanmak üçin talap edilýän endikleri, şol sanda hünär-tehniki bilimi bolan ýaşlaryň, uly ýaşly adamlaryň sanyny düýpli köpeltmek
Maksat 4 - Ýokary hilli bilim
Gurama ÝUNESKO-nyñ Statistika instituty
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti