Hemmeleri öz içine alýan we adalatly hem-de ýokary hilli bilimi üpjün etmek we hemmeleriň bütin ömrüniň dowamynda okamak mümkinçiligini höweslendirmek

Görkeziji 4.1.1: Çagalaryň we ýaşlaryň a) 2-nji/3-nji synpda okaýan, b) başlangyç mekdebi tamamlan we с) orta mekdebi tamamlan, iň bolmanda, i) sowatlylygyň we i) hasaplamak endikleriniň iň pes derejesini özleşdiren paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 4.1.1 - Çagalaryň we ýaşlaryň a) 2-nji/3-nji synpda okaýan, b) başlangyç mekdebi tamamlan we с) orta mekdebi tamamlan, iň bolmanda, i) sowatlylygyň we i) hasaplamak endikleriniň iň pes derejesini özleşdiren paýy
Wezipe 4.1 - 2030-njy ýyla çenli ähli gyzjagazlaryň we oglanjyklaryň okuwyň talap edilýän we peýdaly netijelerini almaga mümkinçilik berýän mugt, deň hukukly we gowy hilli başlangyç we orta bilim almaklaryny üpjün etmek
Maksat 4 - Ýokary hilli bilim
Gurama ÝUNESKO-nyñ Statistika instituty (ÝUNESKO-UIS)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti