Sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmek we ähli ýaşlarda abadançylygy ösdürmek

Görkeziji 3.6.1: Ýol-ulag hadysalarynyň netijesinde ölümlilik

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 3.6.1 - Ýol-ulag hadysalarynyň netijesinde ölümlilik
Wezipe 3.6 - 2030-njy ýyla çenli bütin dünýäde ýol-ulag hadysalarynyň netijesinde ölümleriň we şikes almalaryň sanyny iki esse azaltmak
Maksat 3 - Saglyk we abadançylyk
Gurama Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti