Durnukly ösüşiň hatyrasyna global hyzmatdaşlygyň çäklerinde amala aşyryjy serişdeleri pugtalandyrmak we işleri tizleşdirmek

Görkeziji 17.3.1: Göni daşary ýurt maýa goýumlary (GDMG), JIÖ-e garanyňda

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 17.3.1 - Göni daşary ýurt maýa goýumlary (GDMG), JIÖ-e garanyňda
Wezipe 17.3 - Ösüp barýan ýurtlar üçin dürli çeşmelerden goşmaça maliýe serişdelerini jemlemek
Maksat 17 - Durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlyk
Gurama Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy (YHÖG)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti