Durnukly ösüşiň hatyrasyna global hyzmatdaşlygyň çäklerinde amala aşyryjy serişdeleri pugtalandyrmak we işleri tizleşdirmek

Görkeziji 17.11.1: Ösüp barýan ýurtlaryň we ösüşi pes ýurtlaryň dünýä eksportyndaky paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 17.11.1 - Ösüp barýan ýurtlaryň we ösüşi pes ýurtlaryň dünýä eksportyndaky paýy
Wezipe 17.11 - 2020-nji ýyla çenli ösüp barýan ýurtlaryň eksportyny ep-esli artdyrmak, şol sanda ösüşi pes ýurtlaryň dünýä eksportyndaky paýyny iki esse artdyrmak
Maksat 17 - Durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlyk
Gurama Halkara söwdasy merkezi (HSM)
Birleşen Milletler Guramasynyň Söwda we ösüş boýunça konferensiýasy (ÝUNKTAD)
Bütindünýä söwda guramasy (BSG)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti