Ýurtlaryň içinde we olaryň arasynda deňsizligi azaltmak

Görkeziji 10.5.1: Maliýe taýdan durnuklylyk görkezijileri

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 10.5.1 - Maliýe taýdan durnuklylyk görkezijileri
Wezipe 10.5 - Global maliýe bazarlaryny we edaralaryny düzgünleşdirmegiň we gözegçilik etmegiň usullaryny kämilleşdirmek we şeýle usullary has yzygiderli ulanmak
Maksat 10 - Deňsizligi azaltmak
Gurama Halkara Pul Gaznasy
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi