Durnukly infrastrukturany döretmek, hemme zady öz içine alýan we durnukly senagatlaşma we innowasiýalara ýardam bermek

Görkeziji 9.c.1: Ykjam torlar bilen gurşalyp alnan ilatyñ paýy, tehnologiýalar boýunça bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 9.c.1 - Ykjam torlar bilen gurşalyp alnan ilatyñ paýy, tehnologiýalar boýunça bölmek bilen
Wezipe 9.c - Maglumat-kommunikasiýa tehnologiýalarynyň elýeterligini düýpli giňeltmek we gowşak ösen ýurtlarda 2020-nji ýyla çenli Internetiň ählumumy we arzan elýeterligini üpjün etmäge çalyşmak
Maksat 9 - Senagatlaşma, innowasiýa we infrastruktura
Gurama Halkara elektroaragatnaşyk birleşmesi (HEGB)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanyndaky Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň "Türkmenaragatnaşyk" agentligi