Durnukly infrastrukturany döretmek, hemme zady öz içine alýan we durnukly senagatlaşma we innowasiýalara ýardam bermek

Görkeziji 9.4.1: Goşulan gymmatyñ birligine hasaplananda CO (uglerod okisi) taşlandylary

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 9.4.1 - Goşulan gymmatyñ birligine hasaplananda CO (uglerod okisi) taşlandylary
Wezipe 9.4 - 2030-njy ýyla çenli amatlyklary döwrebaplaşdyrmak we senagat kärhanalaryny gaýtadan enjamlaşdyrmak, olaryň aýratyn mümkinçiliklerine laýyklykda serişdeleri peýdalanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmagyň we olaryñ aýratyn mümkinçiliklerine laýyklykda ähli ýurtlaryň gatnaşmagynda arassa hem-de ekologiýa taýdan howpsuz tehnologiýalary we senagat prosesleri giňden ulanmagyň hasabyna olaryň durnuklylygyny gazanmak
Maksat 9 - Senagatlaşma, innowasiýa we infrastruktura
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Senagat ösüşi boýunça guramasy (ÝUNIDO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti