Durnukly infrastrukturany döretmek, hemme zady öz içine alýan we durnukly senagatlaşma we innowasiýalara ýardam bermek

Görkeziji 9.3.2: Karzy ýa-da karz liniýasy bolan kiçi we orta kärhanalaryň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 9.3.2 - Karzy ýa-da karz liniýasy bolan kiçi we orta kärhanalaryň paýy
Wezipe 9.3 - Kiçi we orta senagat kärhanalary we beýleki kärhanalar üçin aýratyn hem ösüp barýan ýurtlarda, maliýe hyzmatlarynyň, şol sanda arzan karzlaryň elýeterligini giňeltmek we olaryň önümçilik-ýerleýiş hatarlaryna we bazarlaryna goşulyşmaklaryny güýçlendirmek
Maksat 9 - Senagatlaşma, innowasiýa we infrastruktura
Gurama Birleşen Milletler Gupramasynyň Senagat ösüş boýunça guramasy (ÝUNIDO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Merkezi Banky