Durnukly infrastrukturany döretmek, hemme zady öz içine alýan we durnukly senagatlaşma we innowasiýalara ýardam bermek

Görkeziji 9.2.1: Işläp bejerýän senagatda döredilýän goşulan gymmaty, JIÖ-e göterim gatnaşygynda

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 9.2.1 - Işläp bejerýän senagatda döredilýän goşulan gymmaty, JIÖ-e göterim gatnaşygynda
Wezipe 9.2 - Hemme zady öz içine alýan senagatlaşmaga ýardam etmek we 2030-njy ýyla çenli senagatda iş bilen üpjünçiligiň derejesini we milli şertlere laýyklykda jemi içerki önümde senagat önümçiliginiň paýyny düýpli artdyrmak we gowşak ösen ýurtlarda degişli görkezijileri iki esse ýokarlandyrmak
Maksat 9 - Senagatlaşma, innowasiýa we infrastruktura
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Senagat ösüşi boýunça guramasy (ÝUNIDO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti