Durnukly infrastrukturany döretmek, hemme zady öz içine alýan we durnukly senagatlaşma we innowasiýalara ýardam bermek

Görkeziji 9.1.2: Ulagyň görnüşleri we Türkmenistanyň sebitleri boýunça bölmek bilen, gatnadylan ýolagçylaryň we daşalan ýükleriň möçberi

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 9.1.2 - Ulagyň görnüşleri we Türkmenistanyň sebitleri boýunça bölmek bilen, gatnadylan ýolagçylaryň we daşalan ýükleriň möçberi
Wezipe 9.1 - Ykdysady ösüşi saklamak we arzan we hemmeler üçin deň hukukly elýeterligi üpjün etmäge aýratyn üns berip, adamlaryň hal-ýagdaýyny ýokarlandyrmak maksady bilen, gowy hilli, ygtybarly, durnukly we berk amatlyklary ösdürmek
Maksat 9 - Senagatlaşma, innowasiýa we infrastruktura
Gurama Halkara raýat awiasiýasy guramasy (IKAO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti