Barha ilerleýän, hemme zady öz içine alýan we durnukly ykdysady ösüşe, doly we önümçilikde meşgul bolmaklyga we hemmeler üçin mynasyp işe ýardam bermek

Görkeziji 8.1.1: Ilatyň jan başyna hasaplanyñda hakyky JIÖ-iñ her ýylky ösüş depgini

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 8.1.1 - Ilatyň jan başyna hasaplanyñda hakyky JIÖ-iñ her ýylky ösüş depgini
Wezipe 8.1 - Diwersifisirlemek, tehniki taýdan döwrebaplaşdyrmak we innowasion iş arkaly, şol sanda ýokary goşulan gymmaty bolan sektorlara we zähmeti köp talap edýän sektorlara aýratyn üns bermek ýoly bilen ykdysadyýetde öndürijiligi ýokarlandyrmagy gazanmak
Maksat 8 - Mynasyp iş we ykdysady ösüş
Gurama Halkara zähmet guramasy (HZG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti