Hemmeler üçin suw serişdeleriniň bolmagyny we rejeli peýdalanylmagyny we sanitariýany üpjün etmek

Görkeziji 6.4.2: Suw serişdeleriniň üstüne düşýän agramyň derejesi, süýji suwuň bar bolan ätiýaçlyklaryna göterim gatnaşygynda süýji suwuň alynýan möçberi

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 6.4.2 - Suw serişdeleriniň üstüne düşýän agramyň derejesi, süýji suwuň bar bolan ätiýaçlyklaryna göterim gatnaşygynda süýji suwuň alynýan möçberi
Wezipe 6.4 - 2030-njy ýyla çenli suw ýetmezçiligi meselesini çözmek we suw ýetmezçiliginden kösenýän adamlaryň sanyny ep-esli azaltmak üçin ähli sektorlarda suwdan peýdalanmagyň netijeliligini ýokarlandyrmak we süýji suwuň durnukly alynmagyny we berilmegini üpjün etmek
Maksat 6 - Arassa suw we sanitariýa
Gurama BMG-nyň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Suw hojalygy baradaky döwlet komiteti