Hemmeler üçin suw serişdeleriniň bolmagyny we rejeli peýdalanylmagyny we sanitariýany üpjün etmek

Görkeziji 6.3.2: Suwunyñ hili gowy bolan suw howdanlarynyñ paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 6.3.2 - Suwunyñ hili gowy bolan suw howdanlarynyñ paýy
Wezipe 6.3 - 2030-njy ýyla çenli suwuň hapalanmagyny azaltmak, galyndylaryň taşlanmagyny ýok etmek we howply himiki maddalaryň we materiallaryň taşlanmagyny pes derejä düşürmek, arassalanmadyk akdyrylýan suwlaryň möçberini iki esse azaltmak we bütin dünýäde akdyrylýan suwlaryň gaýtadan aýlanyşyny (resirkulýasiýa) we howpsyz gaýtadan peýdalanylmagynyň gerimlerini degerli artdyrmak arkaly suwuň hilini ýokarlandyrmak
Maksat 6 - Arassa suw we sanitariýa
Gurama BMG daşky gurşaw maksatnamasy (Birleşen Milletler Guramasynyñ Daşky gurşaw boýunça maksatnamasy)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi