Hemmeler üçin suw serişdeleriniň bolmagyny we rejeli peýdalanylmagyny we sanitariýany üpjün etmek

Görkeziji 6.2.1: Eliňi sabyn we suw bilen ýuwmak üçin enjamy goşmak bilen, howpsuzlyk talaplaryny berjaý etmek bilen guralan sanitariýa hyzmatlaryndan peýdalanýan ilatyň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 6.2.1 - Eliňi sabyn we suw bilen ýuwmak üçin enjamy goşmak bilen, howpsuzlyk talaplaryny berjaý etmek bilen guralan sanitariýa hyzmatlaryndan peýdalanýan ilatyň paýy
Wezipe 6.2 - 2030-njy ýyla çenli zerur sanitar-gigiena serişdeleriniň ählumumy we deň hukukly elýeterligini üpjün etmek we aýallaryň we gyzlaryň we ynjyk ýagdaýdaky adamlaryň zerurlyklaryna aýratyn üns bermek bilen açyk defekasiýanyň soňuna çykmak
Maksat 6 - Arassa suw we sanitariýa
Gurama Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Birleşen Milletler Guramasynyñ Çagalar gaznasy (ÝUNISEF)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti