Gender deňligini üpjün etmek we aýallaryň hem-de gyzlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini giňeltmek

Görkeziji 5.5.1: Aýallaryñ a) milli parlamentlerde we b) ýerli häkimiýet edaralarynda eýeleýän ýerleriniň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 5.5.1 - Aýallaryñ a) milli parlamentlerde we b) ýerli häkimiýet edaralarynda eýeleýän ýerleriniň paýy
Wezipe 5.5 - Syýasy, ykdysady we jemgyýetçilik durmuşynda çözgütleriň kabul edilýän ähli derejelerinde aýallaryň hemmetaraplaýyn we hakyky gatnaşmagyny we olara liderlik üçin deň mümkinçilikleri üpjün etmek
Maksat 5 - Gender deňligi
Gurama Parlamentara birleşik (PAB)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Mejlisi, Türkmenistanda Saýlawlary we sala salşyklary geçirmek boýunça merkezi topar