Hemmeleri öz içine alýan we adalatly hem-de ýokary hilli bilimi üpjün etmek we hemmeleriň bütin ömrüniň dowamynda okamak mümkinçiligini höweslendirmek

Görkeziji 4.c.1: Işe başlamazyndan öň ýa-da işläp ýören wagtynda iň bolmanda, şol ýurtdaky degişli derejede iň pes guramaçylykly hünärli mugallymçylyk taýýarlygyny (mysal üçin, pedogogik taýýarlygy) geçen, a) mekdebe çenli edaralarda, b) başlangyç mekdepde, c) orta mekdepde işleýän mugallymlaryň paýy. Jynsy boýunça bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 4.c.1 - Işe başlamazyndan öň ýa-da işläp ýören wagtynda iň bolmanda, şol ýurtdaky degişli derejede iň pes guramaçylykly hünärli mugallymçylyk taýýarlygyny (mysal üçin, pedogogik taýýarlygy) geçen, a) mekdebe çenli edaralarda, b) başlangyç mekdepde, c) orta mekdepde işleýän mugallymlaryň paýy. Jynsy boýunça bölmek bilen
Wezipe 4.c - 2030-njy ýyla çenli hünärli mugallymlaryň sanyny ep-esli artdyrmak, şol sanda ösüp barýan ýurtlarda, aýratyn hem gowşak ösen ýurtlarda we adalardaky ösüp barýan kiçi döwletlerde mugallymlary taýýarlamakda halkara hyzmatdaşlygy arkaly köpeltmek
Maksat 4 - Ýokary hilli bilim
Gurama ÝUNESKO-nyñ Statistika instituty (UNESCO-UIS)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti