Hemmeleri öz içine alýan we adalatly hem-de ýokary hilli bilimi üpjün etmek we hemmeleriň bütin ömrüniň dowamynda okamak mümkinçiligini höweslendirmek

Görkeziji 4.3.1: Soñky 12 aýda ulularyñ we ýaşlaryñ okuwyñ resmi we resmi däl görnüşlerine we hünär taýýarlygyna gatnaşma derejesi, jynsy boýunça bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 4.3.1 - Soñky 12 aýda ulularyñ we ýaşlaryñ okuwyñ resmi we resmi däl görnüşlerine we hünär taýýarlygyna gatnaşma derejesi, jynsy boýunça bölmek bilen
Wezipe 4.3 - 2030-njy ýyla çenli hemme aýallar we erkekler üçin arzan we gowy hilli hünär-tehniki bilimiň we ýokary bilimiň, şol sanda uniwersitet biliminiň deň elýeterliligini üpjün etmek
Maksat 4 - Ýokary hilli bilim
Gurama ÝUNESKO-nyñ Statistika instituty (ÝUNESKO-UIS)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti