Hemmeleri öz içine alýan we adalatly hem-de ýokary hilli bilimi üpjün etmek we hemmeleriň bütin ömrüniň dowamynda okamak mümkinçiligini höweslendirmek

Görkeziji 4.2.2: Okuwyň guramaçylykly görnüşlerine gatnaşma derejesi (mekdebe gitmek üçin resmi ýaşy dolmazyndan bir ýyl öň), jynsy boýunça bölmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 4.2.2 - Okuwyň guramaçylykly görnüşlerine gatnaşma derejesi (mekdebe gitmek üçin resmi ýaşy dolmazyndan bir ýyl öň), jynsy boýunça bölmek bilen
Wezipe 4.2 - 2030-njy ýyla çenli ähli gyzjagazlar we oglanjyklar üçin ösüşiň, idegiň we olaryň başlangyç bilim almaga taýýar bolmaklary üçin kiçi ýaşly çagalar üçin mekdebe çenli okuwyň gowy hilli ulgamlarynyň elýeterligini üpjün etmek
Maksat 4 - Ýokary hilli bilim
Gurama ÝUNESKO-nyñ Statistika instituty (ÝUNESKO-UIS)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti