Sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmek we ähli ýaşlarda abadançylygy ösdürmek

Görkeziji 3.c.1: Ilatyň her 1000 adama düşýän saglygy goraýyş işgärleriniň sany we olaryň paýlanyşy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 3.c.1 - Ilatyň her 1000 adama düşýän saglygy goraýyş işgärleriniň sany we olaryň paýlanyşy
Wezipe 3.c - Ösüp barýan ýurtlarda, aýratyn hem gowşak ösen ýurtlarda we adalardaky ösüp barýan kiçi döwletlerde Saglygy goraýşyň maliýeleşdirilişini düýpli artdyrmak we saglygy goraýyş işgärlerini işe kabul etmek, ösdürmek, hünär taýdan taýýarlamak we saklamak
Maksat 3 - Saglyk we abadançylyk
Gurama Bütindünýä saglygy goraýyş guramasy (BSGG)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti,

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi