Sagdyn durmuş ýörelgesini üpjün etmek we ähli ýaşlarda abadançylygy ösdürmek

Görkeziji 3.1.2: Hünärli lukmançylyk işgärleriniň gatnaşmagynda doglan çagalaryň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 3.1.2 - Hünärli lukmançylyk işgärleriniň gatnaşmagynda doglan çagalaryň paýy
Wezipe 3.1 - 2030-njy ýyla çenli eneleriñ ölüm sanynyñ global koeffisientiniñ janly doglan her 100 000 çaga düşýän görkezijisini 70-den pes derejä çeni azaltmak
Maksat 3 - Saglyk we abadançylyk
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Çagalar gaznasy (ÝUNISEF)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi