Açlygy ýok etmek, azyk howpsuzlygyny üpjün etmek we iýmitlenmegi gowulandyrmak hem-de oba hojalygynyň durnukly ösüşine ýardam bermek

Görkeziji 2.c.1: Azyk harytlary bazarynda bahalaryñ kadaly däldiginiñ görkezijisi

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 2.c.1 - Azyk harytlary bazarynda bahalaryñ kadaly däldiginiñ görkezijisi
Wezipe 2.c - Azyk harytlarynyñ we olary gaýtadan işlemekden alnan önümleriñ ýerlenýän bazarlarynyñ degişli derejede hereket etmegini üpjün etmek üçin çäreleri görmek we azyk harytlarynyñ bahalarynyñ çendenaşa üýtgäp durmagyny çäklendirmäge kömek etmek maksady bilen, bazar maglumatlarynyñ, şol sanda azyk ätiýaçlyklary baradaky maglumatlaryñ öz wagtynda elýeter bolmagyna ýardam etmek
Maksat 2 - Açlygy ýok etmek
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyñ Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti