Durnukly ösüşiň hatyrasyna global hyzmatdaşlygyň çäklerinde amala aşyryjy serişdeleri pugtalandyrmak we işleri tizleşdirmek

Görkeziji 17.13.1: Makroykdysady görkezijeleriñ paneli

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 17.13.1 - Makroykdysady görkezijeleriñ paneli
Wezipe 17.13 - Ykdysady syýasaty utgaşdyrmak we onuň yzygiderliligini üpjün etmek arkaly makroykdysady durnuklylygy ýokarlandyrmak
Maksat 17 - Durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlyk
Gurama Bütindünýä banky
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Merkezi banky, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi