Durnukly ösüşiň hatyrasyna global hyzmatdaşlygyň çäklerinde amala aşyryjy serişdeleri pugtalandyrmak we işleri tizleşdirmek

Görkeziji 17.1.1: JIÖ-e göterim gatnaşygynda döwlet girdejileriniň umumy möçberi

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 17.1.1 - JIÖ-e göterim gatnaşygynda döwlet girdejileriniň umumy möçberi
Wezipe 17.1 - Salgytlary we beýleki girdejileri ýygnamak boýunça milli mümkinçilikleri ýokarlandyrmak üçin içerki çeşmelerden, şol sanda ösüp barýan ýurtlara halkara kömegini bermegiñ netijesinde, serişdeleri jemlemegi güýçlendirmek
Maksat 17 - Durnukly ösüş üçin hyzmatdaşlyk
Gurama YHÖG
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti