Gury ýeriň ekologik ulgamyny goramak we dikeltmek hem-de olaryň rejeli peýdalanylmagyna ýardam bermek, tokaýlary rejeli peýdalanmak, çölleşmä garşy göreşmek, ýerleriň degradasiýasyny bes etmek we yzyna öwürmek hem-de biologiki köpdürlüligiň ýitmegini bes etmek

Görkeziji 15.2.1: Tokaý hojalygyny tükenmeýän görnüşde alyp barmaga geçmekde öňegidişlik

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 15.2.1 - Tokaý hojalygyny tükenmeýän görnüşde alyp barmaga geçmekde öňegidişlik
Wezipe 15.2 - 2020-nji ýyla çenli tokaýlaryň ähli görnüşlerini rejeli peýdalanmagyň usullaryny ornaşdyrmaga ýardam etmek, tokaýlaryň azalmagyny duruzmak, zaýalanan tokaýlygy dikeltmek we bütin dünýäde tokaý agaçlaryny oturtmagyň we tokaýlary dikeltmegiň gerimlerini ep-esli giňeltmek
Maksat 15 - Gury ýeriň ekosistemalaryny goramak
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi