Durnukly ösüşiň hatyrasyna ummanlary, deňizleri we deňiz serişdelerini saklap galmak we rejeli ulanmak

Görkeziji 14.5.1: Goralýan deñiz etraplarynyñ paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 14.5.1 - Goralýan deñiz etraplarynyñ paýy
Wezipe 14.5 - 2020-nji ýyla çenli milli kanunçylyga we halkara hukugyna laýyklykda we bar bolan iň gowy ylmy maglumatlaryň esasynda, kenarýaka we deňiz etraplarynyň iň bolmanda 10 göterimini tebigaty goraýyş çäreleri bilen gurşap almak
Maksat 14 - Deňiz ekosistemalaryny goramak
Gurama

Daşky gurşawy goramaga gözegçilik etmek boýunça bütindünýä merkezi ÝUNEP (DGGGBBM)

BirdLife International (BLI) – guşlary goramak we olaryň ýaşaýan gurşawyny gorap saklamak boýunça halkara guramasy

Tebigaty goramak boýunça halkara birleşmesi (TGHB)

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi