Durnukly ösüşiň hatyrasyna ummanlary, deňizleri we deňiz serişdelerini saklap galmak we rejeli ulanmak

Görkeziji 14.1.1: Biologiki kislorodyň sarp edilşi

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 14.1.1 - Biologiki kislorodyň sarp edilşi
Wezipe 14.1 - 2025-nji ýyla çenli deňiz gurşawynyň islendik görnüşde, şol sanda deňiz zir-zibilleri we iýmit maddalary bilen hapalanmagynyň öňüni almagy we düýpli azaltmagy üpjün etmek
Maksat 14 - Deňiz ekosistemalaryny goramak
Gurama

Daşky gurşawy goramaga gözegçilik etmek boýunça bütindünýä merkezi ÝUNEP

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Daşky gurşawy goramak ministrligi