Howanyň üýtgemegi we onuň netijeleri bilen göreşmek boýunça gyssagly çäreleri görmek

Görkeziji 13.3.1: i) bütindünýä raýatlylygy ruhunda terbiýelemegiñ ii) durnukly ösüşiñ bähbitlerinde bilimiñ a) bilim ulgamyndaky milli syýasatda, b) okuw maksatnamalarynda, c) mugallymlary taýýarlamak maksatnamalarynda we d) okuwçylary baha bermek ulgamynda hemmetaraplaýyn hasaba alnyşynyñ derejesi

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 13.3.1 - i) bütindünýä raýatlylygy ruhunda terbiýelemegiñ ii) durnukly ösüşiñ bähbitlerinde bilimiñ a) bilim ulgamyndaky milli syýasatda, b) okuw maksatnamalarynda, c) mugallymlary taýýarlamak maksatnamalarynda we d) okuwçylary baha bermek ulgamynda hemmetaraplaýyn hasaba alnyşynyñ derejesi
Wezipe 13.3 - Howanyň üýtgemeginiň ýitiligini peseltmek we onuň netijelerini gowşatmak boýunça, olara uýgunlaşmak we ir öňüni almak boýunça aň- bilimi, maglumatlaryň ýaýradylyşyny we adamlaryň we edaralaryň mümkinçiliklerini gowulandyrmak
Maksat 13 - Howanyň üýtgemegine garşy çäre
Gurama

UNESKO-nyň bilim sektory, Parahatçylyk we durnukly ösüş bölümi, durnukly ösüşiň bähbidi üçin bilim seksiýasy (UNESCO-ED/PSD/ESD) ÝUNESKO-nyñ Statistika instituty

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Bilim ministrligi