Sarp edişiň we önümçiligiň netijeli görnüşlerine geçirilmegini üpjün etmek

Görkeziji 12.5.1: Galyndylary gaýtadan işlemegiñ milli derejesi, gaýtadan işlenen materiallaryñ tonnadaky agramy

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 12.5.1 - Galyndylary gaýtadan işlemegiñ milli derejesi, gaýtadan işlenen materiallaryñ tonnadaky agramy
Wezipe 12.5 - 2030-njy ýyla çenli olaryň emele gelmeginiň öňüni almak, olary azaltmak, gaýtadan işlemek we gaýtadan peýdalanmak boýunça çäreleri görmek ýoly bilen galyndylaryň möçberini düýpli azaltmak
Maksat 12 - Netijeli sarp ediş we önümçilik
Gurama

Daşky gurşawy goramaga gözegçilik etmek boýunça bütindünýä merkezi ÝUNEP we BMG-nyň Statistiki bölümi

Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti