Sarp edişiň we önümçiligiň netijeli görnüşlerine geçirilmegini üpjün etmek

Görkeziji 12.3.1: a) Azyk ýitgileriniñ indeksi we b) Azyk galyndylarynyñ indeksi

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 12.3.1 - a) Azyk ýitgileriniñ indeksi we b) Azyk galyndylarynyñ indeksi
Wezipe 12.3 - 2030-njy ýyla çenli ilatyň jan başyna hasaplanyňda bölek satuw we sarp ediş derejelerinde iýmit galyndylarynyň umumy dünýä möçberini iki esse azaltmak we önümçilik-ýerleýiş hatarynda azyk ýitgilerini, şol sanda hasyl ýygnalandan soňky ýitgileri azaltmak
Maksat 12 - Netijeli sarp ediş we önümçilik
Gurama

Birleşen Milletler Guramasynyñ daşky gurşaw boýunça maksatnamasy (ÝUNEP) (12.3.1a), Birleşen Milletler Guramasynyň Azyk we oba hojalyk guramasy (FAO) (12.3.1.b)

Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi