Şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologiki durnuklylygyny üpjün etmek

Görkeziji 11.7.1: Agaç ekilen ýerler şäher ýerleriniň umumy meýdanyna görä

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 11.7.1 - Agaç ekilen ýerler şäher ýerleriniň umumy meýdanyna görä
Wezipe 11.7 - 2030-njy ýyla çenli howpsuz, elýeter we hemmeler üçin açyk ýaşyl zolaklaryň we jemgyýetçilik ýerleriniň ählumumy, aýratyn hem aýallar we çagalar, gartaşan adamlar we maýyplar üçin elýeterligini üpjün etmek
Maksat 11 - Durnukly şäherler we ilatly ýerler
Gurama BMG-nyň Ilatly ýerler boýunça maksatnamasy (BMG-Habitat)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti