Şäherleriň we ilatly nokatlaryň açyklygyny, howpsuzlygyny, durmuşa ukyplylygyny we ekologiki durnuklylygyny üpjün etmek

Görkeziji 11.3.1: Jaý gurluşygynyñ depginleri bilen ilatyñ artyş depginiñ gatnaşygy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 11.3.1 - Jaý gurluşygynyñ depginleri bilen ilatyñ artyş depginiñ gatnaşygy
Wezipe 11.3 - 2030-njy ýyla çenli ähli ýurtlarda giňden gatnaşmagyň esasynda hemmeler üçin açyk we ekologiýa taýdan durnukly urbanizasiýanyň (şäherleşme) gerimlerini we ilatly ýerleri toplumlaýyn we durnukly meýilleşdirmek we olary dolandyrmak üçin mimkinçilikleri giňeltmek
Maksat 11 - Durnukly şäherler we ilatly ýerler
Gurama BMG-nyñ Ilatly ýerler boýunça maksatnamasy (BMG-Habitat)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti