Ýurtlaryň içinde we olaryň arasynda deňsizligi azaltmak

Görkeziji 10.7.2: Gowy oýlanyşylan migrasiýa syýasatyny alyp barýan ýurtlaryñ sany

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 10.7.2 - Gowy oýlanyşylan migrasiýa syýasatyny alyp barýan ýurtlaryñ sany
Wezipe 10.7 - Tertipleşdirilen, howpsuz, kanuny we jogapkär migrasiýany we adamlaryň ykjamlygyny gowulandyrmaga ýardam etmek, şol sanda ony meýilleşdirilen we gowy oýlanyşylan migrasiýa syýasatyny alyp barmak arkaly durmuşa geçirmek
Maksat 10 - Deňsizligi azaltmak
Gurama Migrasiýa boýunça halkara guramasy (MHG) we BMG-nyñ Ykdysadyýet we durmuş meseleleri boýunça departamenti (YDMD), gözegçilik edýän agentler hökmünde
Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy (YHÖG), hyzmatdaş agentlik hökmünde
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Döwlet migrasiýa gullugy