Ýurtlaryň içinde we olaryň arasynda deňsizligi azaltmak

Görkeziji 10.4.1: JIÖ-de zähmetkeşleriñ girdejileriniñ paýy, şol sanda zähmet haky we durmuş taýdan goramak ugry boýunça tölegler

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 10.4.1 - JIÖ-de zähmetkeşleriñ girdejileriniñ paýy, şol sanda zähmet haky we durmuş taýdan goramak ugry boýunça tölegler
Wezipe 10.4 - Degişli syýasaty, aýratyn hem býujet-salgyt syýasatyny we zähmet haky we durmuş taýdan goramak meselelerinde degişli syýasaty kabul etmek we kem-kemden ýokary deňligi üpjün etmegi gazanmak
Maksat 10 - Deňsizligi azaltmak
Gurama Halkara zähmet guramasy
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti