Ýurtlaryň içinde we olaryň arasynda deňsizligi azaltmak

Görkeziji 10.3.1: Soñky 12 aýda adam hukuklary boýunça halkara kanunçylygynda kemsitmegiñ gadagan edilen esasynda kemsitmeleriñ we yzarlamalaryñ ýüze çykan ýagdaýlaryny başdan geçirendikleri barada habar beren adamlaryñ paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 10.3.1 - Soñky 12 aýda adam hukuklary boýunça halkara kanunçylygynda kemsitmegiñ gadagan edilen esasynda kemsitmeleriñ we yzarlamalaryñ ýüze çykan ýagdaýlaryny başdan geçirendikleri barada habar beren adamlaryñ paýy
Wezipe 10.3 - Deň mümkinçilikleri üpjün etmek we netijeleriň deňsizligini azaltmak, şol sanda bu işi hukuk kemsidiji kanunlary, syýasaty we tejribäni ýatyrmak we bu ugurda degişli kanunçylygy, syýasaty we çäreleri kabul etmek ýoly bilen amala aşyrmak
Maksat 10 - Deňsizligi azaltmak
Gurama BMG-nyñ Adam hukuklary boýunça Ýokary komissarynyñ müdirligi (AHBÝK)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Adalatçynyň diwany