Ýurtlaryň içinde we olaryň arasynda deňsizligi azaltmak

Görkeziji 10.1.1: Öý hojalyklarynyñ çykdajylarynyñ ýa-da ilatyň üpjünçiligi has pes 40 göteriminiň arasynda we tutuş ilatyñ arasynda ilatyñ jan başyna düşýän girdejileriñ artyş depginleri

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 10.1.1 - Öý hojalyklarynyñ çykdajylarynyñ ýa-da ilatyň üpjünçiligi has pes 40 göteriminiň arasynda we tutuş ilatyñ arasynda ilatyñ jan başyna düşýän girdejileriñ artyş depginleri
Wezipe 10.1 - 2030-njy ýyla çenli ilatyň üpjünçiligi has pes 40 göteriminiň girdejileriniň artyşyny kem-kemden ýurt boýunça ortaçadan ýokary derejä ýetirmek we şol derejede saklamak
Maksat 10 - Deňsizligi azaltmak
Gurama Bütindünýä banky (BB)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti