Garyplygyň ähli görnüşlerini hemme ýerde ýok etmek

Görkeziji 1.a.2: Esasy hyzmatlar (bilim, saglygy goraýyş, durmuş taýdan goramak) üçin umumy harajatlar, hökümetiň umumy çykdajylarynyň göterimlerinde aňladylýar

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 1.a.2 - Esasy hyzmatlar (bilim, saglygy goraýyş, durmuş taýdan goramak) üçin umumy harajatlar, hökümetiň umumy çykdajylarynyň göterimlerinde aňladylýar
Wezipe 1.a -
Maksat 1 - Garyplygy aradan aýyrmak
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Betbagtçylyklaryň howpuny peseltmek boýunça müdirligi (BMG BHM)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti