Garyplygyň ähli görnüşlerini hemme ýerde ýok etmek

Görkeziji 1.5.2: Betbagtçylyklardan göni ykdysady ýitgiler, dünýäniñ jemi içerki önümine (JIÖ) göterim gatnaşygynda

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 1.5.2 - Betbagtçylyklardan göni ykdysady ýitgiler, dünýäniñ jemi içerki önümine (JIÖ) göterim gatnaşygynda
Wezipe 1.5 - 2030-njy ýyla çenli üpjünçiligi pes we ynjyk ýagdaýda bolan adamlaryň ýaşaýşa durnuklylygyny ýokarlandyrmak we olaryň howanyň üýtgemegi sebäpli ýüze çykan adatdan daşary hadysalaryň we beýleki ykdysady, durmuş we ekologiýa taýdan özgermeleriň we betbagtçylyklaryň öňünde goragsyzlygyny peseltmek
Maksat 1 - Garyplygy aradan aýyrmak
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Betbagtçylyklaryň howpuny peseltmek boýunça müdirligi (BMG BHM)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Goranmak ministrligi