Garyplygyň ähli görnüşlerini hemme ýerde ýok etmek

Görkeziji 1.3.1: Durmuş ulgamynyñ iñ pes derejeleri/ulgamlary bilen gurşalyp alnan ilatyñ paýy, jynsy boýunça bölmek, çagalary, işsizleri, gartaşan adamlary, maýyplary, göwrelileri, täze doglan çagalary, zähmet şikesini alan, üpjünçiligi pes we ynjyk adamlary aýratyn görkezmek bilen

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 1.3.1 - Durmuş ulgamynyñ iñ pes derejeleri/ulgamlary bilen gurşalyp alnan ilatyñ paýy, jynsy boýunça bölmek, çagalary, işsizleri, gartaşan adamlary, maýyplary, göwrelileri, täze doglan çagalary, zähmet şikesini alan, üpjünçiligi pes we ynjyk adamlary aýratyn görkezmek bilen
Wezipe 1.3 - Milli derejede, iň pes derejeleri bellemegi goşmak bilen, hemmeler üçin durmuş goragynyň degişli ulgamlaryny we çärelerini ornaşdyrmak we 2030-njy ýyla çenli ilatyň garyp we ynjyk gatlaklarynyň düýpli gurşalyp alynmagyny gazanmak
Maksat 1 - Garyplygy aradan aýyrmak
Gurama Halkara zähmet guramasy (HZG)
Metamaglumatlar Türkmençe, English, Русский
Çeşme

Türkmenistanyň Zähmet we ilaty durmuş taýdan goramak ministrligi