Durnukly infrastrukturany döretmek, hemme zady öz içine alýan we durnukly senagatlaşma we innowasiýalara ýardam bermek

Görkeziji 9.a.1: Infrastruktura gönükdirilýän resmi halkara goldawynyñ (ösüş maksatlarynda resmi kömegiñ (ÖRK) we beýleki resmi maliýe akymlarynyñ (GRA)) jemi möçberi

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 9.a.1 - Infrastruktura gönükdirilýän resmi halkara goldawynyñ (ösüş maksatlarynda resmi kömegiñ (ÖRK) we beýleki resmi maliýe akymlarynyñ (GRA)) jemi möçberi
Wezipe 9.a - Deňze çykalgasy bolmadyk afrika ýurtlaryna, gowşak ösen ýurtlara, ösüp barýan ýurtlara we adalardaky kiçi ösüp barýan döwletlere maliýe, tehnologik we tehniki goldawy artdyrmagyň hasabyna ösüp barýan ýurtlarda ekologiýa taýdan durnukly we berk amatlyklary ösdürmäge ýardam etmek
Maksat 9 - Senagatlaşma, innowasiýa we infrastruktura
Gurama Ykdysady hyzmatdaşlyk we ösüş guramasy (YHÖG)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi