Durnukly infrastrukturany döretmek, hemme zady öz içine alýan we durnukly senagatlaşma we innowasiýalara ýardam bermek

Görkeziji 9.5.1: JIÖ-de ylmy-barlag we tejribe-konstruktorçylyk işleri üçin çykdajylaryň paýy

Ýagdaýy Çap edilen
Görkeziji 9.5.1 - JIÖ-de ylmy-barlag we tejribe-konstruktorçylyk işleri üçin çykdajylaryň paýy
Wezipe 9.5 - Ähli ýurtlarda, aýratyn hem ösüp barýan ýurtlarda ylmy barlaglary işjeňleşdirmek, senagat sektorlarynyň tehnologik kuwwatyny güýçlendirmek, şol sanda bu işleri 2030-njy ýyla çenli innowasion işi höweslendirmek we 1 million adama hasaplanyňda ylmy-barlag we tejribe-konstruktorçylyk işleri (YBTKI) ulgamynda işgärleriň sanyny, şeýle hem YBTKI ep-esli artdyrmak ýoly bilen amala aşyrmak
Maksat 9 - Senagatlaşma, innowasiýa we infrastruktura
Gurama Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet meseleleri boýunça agentligi (ÝUNESKO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi