Barha ilerleýän, hemme zady öz içine alýan we durnukly ykdysady ösüşe, doly we önümçilikde meşgul bolmaklyga we hemmeler üçin mynasyp işe ýardam bermek

Görkeziji 8.9.1: Syýahatçylygyñ JIÖ-e we ösüş depginlerine gönüden-göni goşandy

Bu maglumatlar häzirki wagtda elýeterli däl.
Görmek üçin başga alternatiw görkezijileri saýlap bilersiňiz.
Görkezijiler
Ýagdaýy Işlenilýär
Görkeziji 8.9.1 - Syýahatçylygyñ JIÖ-e we ösüş depginlerine gönüden-göni goşandy
Wezipe 8.9 - 2030-njy ýyla çenli iş ýerleriniñ döredilmegine, ýerli medeniýetiñ ösmegine we ýerli önümleriñ önümçiligine ýardam edýän durnukly syýahatçylygy höweslendirmegiñ strategiýalaryny işläp taýýarlamagy we amala aşyrmagy üpjün etmek
Maksat 8 - Mynasyp iş we ykdysady ösüş
Gurama Bütindünýä syýahatçylyk guramasy (UNWTO)
Meta maglumat Türkmençe, English, Русский
Çeşme Türkmenistanyň Statistika baradaky döwlet komiteti